ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ - IVR

Οι εφαρμογές φωνητικής πύλης ή IVR (Interactive Voice Response), δομημένες στην πλατφόρμα CTI Studio του οίκου MEDIATEL DATA, επιτρέπουν την επικοινωνία του κοινού με εταιρείες και οργανισμούς είτε με την χρήση του πληκτρολογίου της τηλεφωνική συσκευής ή με φωνητικές εντολές. Η εταιρεία μας διαθέτει εφαρμογές φωνητικής πύλης-IVR οι οποίες υποστηρίζουν πολλαπλές δυνατότητες όπως:


 • Αναγνώριση φωνής (ASR)

 • Ανάγνωση κειμένου (TTS)

 • Διασύνδεση με Βάση Δεδομένων(ODBC connections, TCP/IP sockets, calling DLL user-defined functions, etc)

 • Δρομολόγηση φωνητικών κλήσεων σε φυσικές ή εικονικές συσκευές

 • Διακομιστής τηλεφωνικών συνεδριάσεων

 • Video Portal και Video messaging server

 • Υπηρεσία Prepaid/Debit Card

 • Automated Attendant

 • Καταγραφή συνομιλίας

 • Audio Text

 • etc


Η διασύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα γίνεται με εξοπλισμό του κορυφαίου κατασκευαστή DIALOGIC (PRI, Αναλογικά κυκλώματα, BRA, SIP).