ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ NEC

Ψηφιακές Τηλεφωνικές Συσκευές NEC-PHILIPS για XN120/IPC100

Ψηφιακές/IP Τηλεφωνικές Συσκευές NEC για SL1000

Ψηφιακές/IP/DECT Τηλεφωνικές Συσκευές NEC για SV8100