ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία m & p telecoms δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων Alcatel και NEC-Philips καθώς και στην εγκατάσταση φωνητικών πυλών (IVR) και άλλων καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.


Η πολυετής εμπειρία μας στo χώρο αυτό, η τεχνική κατάρτιση των πιστοποιημένων μηχανικών και συνεργατών μας, τα επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών και η ευελιξία που διακρίνει την εταιρεία μας, επιτρέπει την παρουσία μας στην Ελληνική αγορά όπου πιστεύουμε ότι η προσφορά μας είναι ευπρόσδεκτη.


Η εμπειρία μας πηγάζει από τη συμμετοχή μας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και στην συνέχεια την υποστήριξη μεγάλων έργων, σε αυτόνομα συστήματα ή δικτυακά. Στην κατηγορία εμπειρία μπορείτε μερικά από τα έργα που έχει υλοποιήση μέχρι σήμερα η εταιρεία μας.


Οι εξελίξεις της τεχνολογίας, οι νέες, λογισμικές κυρίως, εφαρμογές και η προσαρμογή και συνεργασία του εξοπλισμού με το Internet, ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις εμπορικές κυρίως επιχειρήσεις αλλά και για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.


Οι νέοι τρόποι επικοινωνίας (VoIP, Unified Communications, IVR, κλπ) επιτρέπουν την μείωση του κόστους επικοινωνιών, αυξάνουν την παραγωγικότητα του προσωπικού και προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες και συνεργάτες μιας επιχείρησης ή τους πολίτες.


Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότερες εταιρείες, δεν ενημερώνονται σωστά (ή καθόλου τις περισσότερες των περιπτώσεων) για τις δυνατότητες του εξοπλισμού τους ή την εξέλιξη τους. Όταν ένα βασικό πλεονέκτημα ενός συστήματος είναι η δυνατότητα προσαρμογής του στις νέες τεχνολογίες και κυρίως στις ανάγκες της επιχείρησης, θεωρούμε αυτή την ενημέρωση σημαντική.


Γνωρίζοντας τα προϊόντα και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και Δημοσίων υπηρεσιών, μπορούμε να εγγυηθούμε:


  • Την σωστή τεχνο-οικονομική και τεκμηριωμένη μελέτη του έργου
  • Την ολοκληρωμένη υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σας
  • Την τεχνική υποστήριξη του, σύμφωνα με τις ανάγκες σας
  • Την συνεχή ενημέρωση του υπεύθυνου προσωπικού σας για την εξέλιξη του συστήματός σας.
  • Το μικρότερο δυνατόν κόστος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Την οικονομικότερα δυνατή εγκατάσταση της υποδομής (δομημένη καλωδίωση κτηρίου) για την τοποθέτηση του εξοπλισμού