Τεχνο-οικονομικές Μελέτες για εφαρμογές τηλεπικοινωνιών